Hogyan járul hozzá az Európai Unió egy fenntarthatóbb mezőgazdaság kialakításához?

Fogyasztás és tárolás

A közös agrárpolitika (KAP) szerepe mindenekelőtt az Európai Unió mezőgazdasági termelésének fenntartása, megóvása és fejlesztése. Az új KAP 2015-ös elindulása óta a gazdasági teljesítményekre vonatkozó célok szorosan kapcsolódnak a környezeti és társadalmi problémákhoz. Konkrétan, mit jelent ez? Melyek a főbb kihívások egy sikeres, környezettudatos átmenethez?

Hogy működött a KAP korábban?

A második világháború után Európában az élelmiszerhiánnyal szembeni harc érdekében a mezőgazdasági termelékenység előnyt élvezett a környezetvédelmi intézkedésekkel szemben. Az 1962-ben bevezetett KAP által nyújtott anyagi támogatások főleg a gazdálkodók terméshozamától függtek.

Ugyanakkor néhány éve megfigyelhető a társadalmi elvárások átalakulása. A fogyasztó fokozatosan átalakul tudatos fogyasztóvá, aki másképp és jobban szeretne fogyasztani: elfordul az intenzív termeléstől, és az ökoszisztémát jobban tiszteletben tartó mezőgazdaságból származó élelmiszereket választja. Azért, hogy a KAP választ nyújthasson ezekre az egyre határozottabb aggodalmakra, célkitűzésként új irányokat választott.

Ma már mérjük a mezőgazdaság hatását a környezetre

A 2014-2020-as időszakra a KAP továbbfejlődött: az uniós költségvetés 30 %-át olyan intézkedésekre fordítják, amelyek kedvező hatással vannak a környezetre. Íme néhány konkrét példa a KAP élelmiszerügyi, társadalmi és környezetvédelmi intézkedéseire:

  • Zöldítés: plusz közvetlen támogatásban részesülnek azok a gazdálkodók, akik betartanak olyan környezet szempontjából előnyös normákat, mint a növénytermesztés diverzifikálása (vagyis a gazdaságukban több növényfajt termesztenek), az állandó legelők megtartása és az ökológiai szempontból fontos területek megőrzése (pl. erdősávok, táblaszegélyek, amelyek a madarak és rovarok természetes élőhelyeiként szolgálnak).
  • A gazdálkodók képzése: az új, fenntarthatóbb növénytermesztési és tenyésztési technológiák elterjesztését célzó európai kampányok támogatása.

A jelenleg virágkorát élő ökológiai gazdálkodásra történő áttérés vagy az agrár-környezetgazdálkodási program támogatása a mezőgazdaságban, amellyel Európa célja, hogy fejlessze a környezetkímélő mezőgazdasági termelést és strukturálja ágazatait.

Mi a KAP jövője?

Az Európai Unió már a jövő előkészítésén dolgozik, és a KAP 2020 utáni időszakra vonatkozó javaslatokban a most kirajzolódó környezetvédelmi ambíciók nagyobbak az eddigieknél. A jövőbeni intézkedéseket mindenképpen adaptálni kell az éghajlati és a környezeti kihívásokhoz.

Melyek a KAP 2020 perspektívái?

  • A modern, innovatív, a termékek minősége és nyomon követhetősége szempontjából kedvező technológiák egyre szélesebb körben történő alkalmazása.
  • Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem és a téma iránt a szereplők érzékennyé tételének folytatása.
  • Az állati jóllétet figyelembe vevő intézkedések továbbfejlesztése.
  • A világkereskedelem terén a fenntartható fejlődést övező európai aggodalmak integrációja. Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatok csökkentése, megelőzése, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az éghajlatváltozás mezőgazdasági vállalkozásokra és piacokra gyakorolt káros hatásaira.